Red de tijgers
De situatie in China.
China
China is een bijzonder land, omdat in dit land 4 van de 5 nog levende tijgersoorten voorkomen. Alleen de Sumatraanse tijger is niet in de wildernes van China te vinden.

Nu lijkt het dat hier blijkbaar goed voor de tijger gezorgd wordt, maar dit toeval heeft meer met de grote en onherbergzaamheid van het land te maken, dan met de liefde voor de tijger, want juist in China is het erg slecht met de tijger gesteld.

De leefgebieden zijn nog maar heel klein door de enorme uitbreiding van de bevolking, hierdoor vindt de tijger niet genoeg wilde prooien en valt hij vee aan. De gedupeerde boeren schieten uit wraak daarna vaak een of meerdere tijger neer.

Bij de enorme economische groei, die China de laatste jaren doormaakt wordt het milieu aspect volledig buiten beschouwing gelaten, waardoor China de meest vervuilende industrie van de wereld heeft. Ook aan de tijger wordt niet gedacht. Er zijn bijna geen natuurparken in China en ook grootschalige projecten ten gunste van de tijger zijn er voorlopig niet van de chinese regering te verwachten.

Daarnaast is de tijger een heel gewild stroopobject door het bijgeloof van de chinezen. Zij denken namelijk dat diverse lichaamsdelen ( zie hier ) van het dier geneeskrachtige werking hebben. Dit is puur bijgeloof zonder enige medische ondersteuning, maar samen met het verdwijnen van de natuur wel de voornaamste reden, waarom er zo weinig tijgers nog zijn. Dit is wel een hele bizarre reden om een dier, dat over de hele wereld zo geliefd, gerespecteerd en bewonderd word te laten afslachten, maar een eeuwenlange traditie is moeilijk af te leren.

Uiteraard wordt elke tijger in China door stropers geschoten als ze ze tegenkomen, maar er is ook een belangrijke handel van tijgerdelen naar China toe om daar verwerkt te worden in diversen middeltjes en daarna over de hele wereld geëxploiteerd worden, waardoor elke tijger gevaar loopt om vermalen te worden tot geneesmiddel. Dit geeft onmiddelijk aan dat China niet alleen verantwoordelijk is, want al deze middelen worden zonder problemen over de hele wereld verhandeld.
Waarbij de staffen, die op dierensmokkel staan bij lange na niet opwegen tegen de zeer hoge opbrengsten.