Red de tijgers
De situatie in India.
India
Ook in India werden veel tijgers afgemaakt, nadat er vee door een tijger gedood was. Het Wereld Natuur Fonds is daarom een project gestart en vergoed aan de boeren al het vee dat door een tijger gedood is, hierdoor heeft de boer geen schade en wordt er geen jacht meer op de tijger gemaakt.
Deze aktie heeft tot nu toe zeker zijn vruchten afgeworpen, want er zijn veel minder tijgers door boeren gedood.
De bevolkingsaantallen in India hebben China al bijna ingehaald en er zijn nog maar weinig plaatsen in India over waar geen mensen wonen. Iedereen dacht dat het binnen een paar jaar afgelopen zou zijn met de Bengaalse tijger, maar er zijn gelukkig een paar gebieden bespaard gebleven en tot natuurgebieden omgedoopd, nadat de toenmalige minister-president Indira Gandhi samen met het Werld natuur Fonds een reddingsprogramma startte:"Operatie Tijger" genoemd. Een aantal goede projecten hebben er voor gezorgd dat er in een paar parken alweer regelmatig tijgers waar te nemen zijn, BRAVO INDIA !!
Zo zie je toch, dat de regering van een land de voornaamste stappen moeten zetten, voordat er echt wat gedaan kan worden.
Toch is het ook hier weer niet alleen goed nieuws te melden.

De keerzijde van de medaille.
Is het alleen maar succes, wat de klok staat in India ? Jammer genoeg niet. Na de dood van Indira Gandhi kwam er een explosie in het aantal stroperijen, doordat de bescherming van de natuurgebieden minder goed werden nageleefd en het tijgerprogramma op een laag pitje werd gezet door de opvolgers van Indira Gandhi.

Al is de Indiase tijgerpopulatie de grootste ter wereld en het indiase tijgerproject het bekendst, toch kamt India met grote problemen. De boswachters worden zwaar onderbetaald en enkele medewerkers hebben zelfs al bijna 2 jaar geen salaris meer gehad. Verder zijn de boswachters zeer slecht uitgerust, vaak worden ze zonder radio of goede voertuigen op pad gestuurd of moeten ze met verouderde wapens de zeer goed georganiseerde en rijke criminele organisaties te lijf.

De steun aan de tijgers in India dreigt nu een dieptepunt te bereiken nu deskundige tijdens de CITES conferentie in Nairobi een aanbeveling deden om alle financiele hulp aan India te staken, omdat zij van mening zijn, dat het geld niet goed besteed wordt. Pas als de indiase regering kan aantonen, dat het geld efficient besteed wordt, moet volgens deze deskundigen de financiering van de tijgerbescherming weer hervat worden.

Volgens mij is er niets verkeerd aan het uitoefenen van controle van de bestedingen van tijgerhulpgeld en kritisch zijn tegen landen over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan, maar volgens mij wordt de tijger er alleen de dupe van als de financiele hulp gestaakt wordt. En ben ik bang dat ook in India de tijgerpopulatie van rond de 3000 tijgers binnenkort terug zal lopen naar enkele honderden en er dan in geen land ter wereld meer dan 1000 tijger zullen zijn.

Vaak hoor je: Het gaat toch goed met de tijger, want in India hoor je zelfs al weer geluiden, dat er te veel tijgers zijn. Dit is een groot gevaar voor de tijger, want als deze geluiden de overhand krijgen dan wil niemand zich meer inzetten voor de tijger. En nog iets om over na te denken er zijn in India 1 miljard mensen en 3000 tijgers. Wie serieus daar even bij deze verhouding stil staat, kan toch niet tot de conclusie komen dat er te veel tijgers zijn.