Red de tijgers
De situatie op Sumatra.
Sumatra
Ook in Sumatra is zeer weinig oerwoud over. Dit komt voornamelijk door het platbranden van land door de lokale boeren om er landbouwgrond van te maken. Het is de boeren moeilijk uit te leggen, dat dit niet goed voor het milieu is, omdat hun families al generaties zo geleefd hebben.
Het platbranden is dan ook eeuwenlang geen probleem geweest, maar door de overbevolking is de balans tussen mens en natuur weggevallen.

Dit wordt nu ook nog versterkt door de aanhoudende crisis in Indonesie, waardoor de mensen al zo veel problemen hebben,dat ze het milieu links laten liggen.

De schade bleef kleinschalig, totdat de grootgrondbezitters zich er mee gingen bemoeien, die zeer grote gebieden vernietigen en de waarde van hun grond zien stijgen bij elke meter, die vernietigd wordt.
Bouwgrond levert economisch gezien nu eenmaal meer op dan oerwoud. Door de wijd verspreide corruptie binnen het overheidsapparaat van Indonesie worden de benodigde vergunningen, die voor de bouw nodig zijn zonder problemen verstrekt.

Door het kleine stukje jungle, dat er voor de tijger nog over is, komt hij steeds vaker in aanraking met de bevolking, wat tot gevolg kan hebben dat een tijger het vee van een boer of een mens dood. Hierdoor wordt de tijger vogelvrij verklaard, want een ieder heeft nu een excuus om een tijger te doden, terwijl het in werkelijkheid alleen gaat om geld verdienen aan het stropen.