Red de tijgers
Tijgerin en baby.
De tijger heeft een solitair bestaan en elke tijger heeft een eigen territorium. Het territorium van een vrouwtjestijger is gemiddeld zo'n 15 vierkante kilometer groot, terwijl die van een mannetjestijger veel groter is en vaak dwars door de territoria van meerdere vrouwtjes heen loopt. Ze bakenen hun territorium af door samen met hun urine een geurstof met opgeheven staart krachtig tegen de bomen te sproeien, door kopjes te geven en de boomstammen te markeren door ze stuk te krabben. De tijger loopt geregeld de grenzen van zijn territorium af om zijn geur- en merksporen te vernieuwen, wanneer deze niet vernieuwd zijn, gaan soortgenoten ervan uit dat het gebied niet meer bewoond is en nemen het gebied zelf in beslag.

Het territorium is voor het overleven van een tijger van groot belang, want doordat hij steeds in hetzelfde gebied beweegt, raakt hij vertrouwd met zijn omgeving en weet hij waar hij het beste kan jagen of waar hij uit moet kijken voor rivalen. Vooral voor een tijgerin met jongen is een bekende omgeving van levensbelang. Zij weet waar ze zich het beste kan nestelen en ze kan meer tijd met haar jong doorbrengen, omdat ze minder tijd nodig heeft om te jagen. En de jongen hebben een veilige plek om te spelen en hun jachttechnieken te oefenen.

Als een tijgerin krols is, gaat ze op zoek naar een partner. Met geluiden en geuren probeert ze een mannetje te lokken. Alleen in de paartijd komen mannetje en vrouwtje samen voor een dag of 3 en paren ze heel kort meerdere keren per dag.
Als het tijgerkindje eenmaal geboren is, is het mannetje allang vertrokken en mocht er een mannetje in de beurt komen dan is het jong niet veilig meer en moet zijn moeder hem vaak met zeer veel gevaar voor eigen leven beschermen.

Een tijgerin werpt zo'n 2 á 3 jongen per keer. De jongen worden geboren na een draagtijd van 4 maanden. De eerste 2 maanden blijven de jonkies in het nest, dat kan bestaan uit een grot, een holle boom of een beschutte plek in het struikgewas. Daarna gaan ze af en toe met de moeder mee op jacht om het vak te leren en krijgen ze zo nu en dan al wat vlees te eten. Wel blijft moeder ze nog 6 maanden zogen. Pas na een paar jaar gaan de jongen van hun moeder weg om een eigen bestaan op te bouwen.